Sale!

สว่านโรตารี่ BOZZ รุ่น 2-24DFR

1,900 ฿ 1,500 ฿

สว่านโรตารี่ BOZZ รุ่น 2-24DFR พร้อมอุปกรณ์และกล่อง

  • สามารถใช้สำหรับเจาะคอนกรีต
  • กำลังไฟขนาด 620W

คำอธิบาย

สว่านโรตารี่ BOZZ รุ่น 2-24DFR พร้อมอุปกรณ์และกล่อง

  • สามารถใช้สำหรับเจาะคอนกรีต
  • กำลังไฟขนาด 620W