Sale!

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUSUN ขนาด 400W

2,200 ฿ 1,800 ฿

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUSUN ขนาด 400W พร้อมฝาครอบ

 • กำลังไฟ 400W
 • สามารถใช้ดูดน้ำจากแหล่งน้ำเช่น บ่อน้ำธรรมชาติหรือถังกักเก็บน้ำได้
 • ส่งน้ำสูงสุดได้ที่ 32 เมตร
 • ดูดน้ำลึก 9 เมตร

คำอธิบาย

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUSUN ขนาด 400W พร้อมฝาครอบ

 • กำลังไฟ 400W
 • สามารถใช้ดูดน้ำจากแหล่งน้ำเช่น บ่อน้ำธรรมชาติหรือถังกักเก็บน้ำได้
 • ส่งน้ำสูงสุดได้ที่ 32 เมตร
 • ใช้น้ำร่วมกันได้มากที่สุด 3 จุด
 • ระยะดูดลึก 9 เมตร
 • 220V
 • 50 Hz
 • ขนาดท่อต่อ 1″