ที่อยู่

บริษัท เพื่อนช่าง เลย จำกัด ตั้งอยู่ที่ หลังโรงพยาบาลเลย หน้าซอยคลองถม

เลขที่ 31/19 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร

042-814683